• Rezolvarea problemelor curente ale instituţiei,
  • Întruniri periodice cu persoanele care ocupă funcţii de conducere în cadrul instituţiei pentru constatarea deficienţelor survenite şi propuneri în vederea remedierii acestora,
  • Participarea la întrunirile şi/sau sedinţele organizate de Ministerul Sănătăţii şi de alte instituţii, organizaţii şi structuri din domeniul medical, în legătură cu activitatea Institutului Naţional de Medicină Sportivă,
  • Participarea la întrunirile comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial,
  • Participarea la întruniri cu reprezentanţi ai C.O.S.R., ai Federaţiilor Sportive Naţionale şi ai altor structuri sportive, în vederea stabilirii suportului necesar ce va fi acordat de către Institutul Naţional de Medicină cu ocazia desfăşurării activităţilor sportive de performanţă,
  • Participarea şi conducerea şedinţelor consiliului de administraţie al Institutului Naţional de Medicină Sportivă,
  • Participarea la evenimentele medicale ce se desfăşoară în cadrul Institutului Naţional de Medicină Sportivă,
  • Audienţe