Accesul la informații de interes public se face în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 :

Descarcă Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Descarcă Cerere de informaţii de interes public

Descarcă Reclamaţie administrativă

Prin informaţie de interes public se întelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei. (art. 2. , lit. b din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public)

Conform prevederilor art. 6, alin (3) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;

b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;

c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Pentru a facilita primirea de către dumneavoastră a unui răspuns cât mai prompt, vă rugăm să descărcaţi formularul ataşat şi să-l trimiteţi la adresa de e-mail petitii.medicale@inms.ro, daca solicitarea dumneavoastră vizează domeniul medical, sau la adresa petitii@inms.ro , daca solicitarea/reclamația dumneavoastră se referă la alt tip de informatii .

Responsabili cu privire la furnizarea informațiilor de interes public si la solutionarea reclamatiilor/petițiilor în cadrul Institutului Naţional de Medicină sunt:

● Domnul Ionuţ – Daniel Puţintei, director adjunct al Institutului Naţional de Medicină Sportivă, pentru solicitările/reclamațiile din domeniul administrativ.

● Doamna Dr. Grancea – Nanoveanu Simona, şef al Laboratorului Monitorizare, Control și Asistență Medicală Loturi Olimpice pentru solicitările ce vizează domeniul medical.